Кога служебното правителство ще подаде оставка?

Кога ще бъде внесена оставката на служебното правителство? Според чл. 111, ал. 2 от Конституцията „Министерският съвет подава оставка пред новоизбраното Народно събрание“, пише epicenter.bg
 

Епицентър.бг провери дали тя не е внесена в деловодството на парламента. Оказа се, че не е.
 
Дори оставката да е внесена, при положение, че ново правителство няма, няма да има пропуск във властта.
 
Следващата алинея 3 на чл. 111 от основния закон е категорична: „В случаите по предходните алинеи Министерският съвет изпълнява функциите си до избирането на нов Министерски съвет.“
 
Може би защото тепърва предстоят консултации за съставяне на кабинет премиерът Стефан Янев не бърза да подаде оставката на екипа си.
 
Според юристи обаче изложените текстове от Конституцията се отнасят до редовен министерски съвет, а не служебен.
 
Служебният кабинет според тях не подава оставка пред парламента, а пред този, който го е излъчил – президента.
Кога това ще се случи, предстои да видим.
Ако обаче консултациите за съставяне на ново правителство се забавят, служебният кабинет продължава своята работа и избора на нов кабинет.