Прочут уфолог: Открих стопроцентово доказателство за живот на Марс

До този извод е достигнал виртуалният археолог Скот Уоринг, докато е изучавал снимки от повърхността на Марс. 

На повърхността на Червената планета той е открил структура, която напомня на равни стени на строеж. Стените са съединени помежду си, формирайки стаи. 
Според уфолога, откритите стени може да са руини на сграда, принадлежаща на разумен вид.  

Изследователят дава пример, когато той преди десет години е открил на Марс малка женска фигура с височина 15 сантиметра. 

Напълно е възможно, продължава мислите си Уоринг, същества с такъв ръст да са могли да построят тези структури и да са ги ползвали за жилища.   

Уоринг обръща внимание на равномерната дебелина на стените. Природата не е могла да създаде нещо подобно. 

Това е стопроцентово доказателство за това, че на Червената планета е имало живот, а живеелите на нея същества са били с малък ръст.

Превод и редакция